Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Κώστας Παπαμιχαήλ

O Κώστας Παπαμιχαήλ είναι Οικονομολόγος και έχει εργαστεί για περισσότερα από δέκα έτη ως εμπειρογνώμων και διαχειριστής συμβουλευτικών έργων για ρυθμιστικά και οικονομικά θέματα στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας διεθνείς οργανισμούς, κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές, ενεργειακές εταιρείες και επενδυτές.

Οι τομείς ειδίκευσης του περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους και τη χρηματοοικονομική ανάλυση έργων υποδομής, σχεδιασμό επενδυτικών πλάνων για ενεργειακά δίκτυα, οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση αγορών, σχεδιασμό και αξιολόγηση ρυθμιστικών κανονισμών για ενεργειακές αγορές.

Ο Κώστας Παπαμιχαήλ είναι κάτοχος πτυχίου Philosophy, Politics and Economics (P.P.E.) και μεταπτυχιακού τίτλου M.Phil. στα Οικονομικά από το Oxford University, UK.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές