Οδηγός Καταναλωτή

7 Απριλίου 2021

Οδηγός Καταναλωτή

Προκειμένου να υπογραμμίσει την ισχύ του καταναλωτή, και τον κρίσιμο ρόλο του στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, ο ΕΣΠΕΝ έχει αναπτύξει τον «Οδηγό Καταναλωτή» με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των καταναλωτών και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Πατήστε το link για να προβάλετε το flipbook