Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

22 Νοεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

16 Νοεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Tυποποίηση «Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Λογαριασμού Κατανάλωσης»

3 Νοεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή αναγγελθείσας κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

27 Σεπτεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

17 Σεπτεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Ύψος Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης

16 Σεπτεμβρίου 2021
EC Public Consultation

Greek Market Reform Plan

6 Σεπτεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Παροχή εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

31 Αυγούστου 2021