Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου του Αρθ. 11

21 Απριλίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαδικασία πίστωσης του ειδικού τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών

15 Απριλίου 2021
Power & Gas Supply Forum

Συμμετοχή EΣΠΕΝ στο Συνέδριο Power & Gas Supply Forum στις 31 Μαρτίου 2021

29 Μαρτίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Τροποποίηση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή (Άρθ. 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας)

7 Μαρτίου 2021
Athens Energy Dialogues

Συμμετοχή EΣΠΕΝ στο ετήσιο Συνέδριο του Athens Energy Dialogues στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2021

19 Φεβρουαρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαδικασία αναδρομικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ

9 Φεβρουαρίου 2021
Δελτίο Τύπου

Ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

23 Δεκεμβρίου 2020
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: Περιορισμός συστήματος της Πελοποννήσου

17 Δεκεμβρίου 2020