Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

24 Μαΐου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή νέου Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

4 Μαΐου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές

6 Μαρτίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Χρήση πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7

16 Φεβρουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Αποκλίσεις μετρούμενων ποσοτήτων στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου

26 Ιανουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαδικασία Τελικής Κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)

26 Ιανουαρίου 2023
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Kαταλογιζόμενη στους Εκπροσώπους Φορτίου ενέργεια πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού

25 Ιανουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Eπιδότηση μη οικιακών καταναλωτών με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, αρτοποιεία, και παροχές αγροτικής χρήσης

23 Ιανουαρίου 2023