Επιστολή ΕΣΠΕΝ

18 Ιουλίου 2023

Παράταση περιόδου ισχύος των έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του Ν. 4951/2022 για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη παράτασης της περιόδου ισχύος των έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του Ν. 4951/2022 για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της 30.09.2023 και για επιπρόσθετο διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ήτοι έως την 30.11.2023, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με την επανέναρξη εφαρμογής του τακτικού πλαισίου τιμολόγησης όσο και η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση τους σε αυτό.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ