Επιστολή ΕΣΠΕΝ

27 Ιουνίου 2023

Απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, το ΥΠΟΙΚ, τη ΡΑΑΕΥ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΕΣΠΕΝ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι Προμηθευτές πρόκειται να λάβουν απομειωμένο αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) έναντι του συνολικού οφειλόμενου ποσού για τον μήνα Απρίλιο, καθώς ο Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ) έχει καταστεί ελλειμματικός.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ