Δημόσια Διαβούλευση ΡΑAΕY

20 Ιουνίου 2023

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ σχετικά με την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Μικρούς Πελάτες (έως 25kVA)

Η μέριμνα εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και διαφανή μετάβαση της αγοράς στο τακτικό καθεστώς τιμολόγησης, μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του ν. 4951/2022, είναι πράγματι θετική, ωστόσο ο ΕΣΠΕΝ σημειώνει την ανάγκη αποφυγής οποιασδήποτε δυσανάλογης υπερρύθμισης και επισημαίνει συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ