Δελτίο Τύπου

19 Απριλίου 2024

Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΣΠΕΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), κατά τη συνεδρίαση του την Τετάρτη 17.04.2024, εξέλεξε ομοφώνως τον κ. Διονύση Τσίτο, Managing Director της Volton, στη θέση του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου.

Οι Εταιρείες-Μέλη του ΕΣΠΕΝ εκπροσωπούν περισσότερους από 1,8 εκ. καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Ελλάδα. Σκοπός του Συνδέσμου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, για την προμήθεια επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, υπό συνθήκες δίκαιου και βιώσιμου ανταγωνισμού.