Δημόσια Διαβούλευση ΡΑAΕY

26 Απριλίου 2024

Δημόσια Διαβούλευση επί της σκοπούμενης τροποποίησης των διατάξεων των άρθρων 39, 42, 15, 18 και 28 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αεριού, για την υποβολή γνώμης ΡΑΑΕΥ αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή

Τοποθέτηση ΕΣΠΕΝ αναφορικά με τη σκοπούμενη τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 42, 15, 18 και 28 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αεριού, στο πλαίσιο της σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ