Επιστολή ΕΣΠΕΝ

31 Ιανουαρίου 2024

Αντιμετώπιση ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ) και απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει και πάλι την επιτακτική ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης του διαρκώς διογκούμενου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΕΛΥΚΩ), καθώς και της απόδοσης των οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από τον Απρίλιο του 2023 έως σήμερα.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ