Μέλος

Ανδρέας Πετροπουλέας

ELPEDISON

Ο Ανδρέας Πετροπουλέας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ, κατέχει επίσης M.Sc. in Electrical Power Engineering από το UMIST (University of Manchester Institute of Science & Technology) καθώς και M.Sc. in Finance & Banking από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Από το 2010 έως σήμερα είναι Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας στην ELPEDISON, υπεύθυνος για τη χονδρεμπορική αγορά Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου καθώς και για το διασυνοριακό εμπόριο στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE). Από τα τέλη Μαρτίου 2024 είναι επίσης Εμπορικός Διευθυντής στην ELPEDISON.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), στον όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε, στη πολυεθνική ALSTOM καθώς και ως Ενεργειακός Σύμβουλος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές