Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Αποκλίσεις προβλέψεων φορτίου διασύνδεσης Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) Κρήτης

10 Ιουνίου 2024
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑAΕY

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ για την αναθεώρηση του Εγχειριδίου Μετρητών και του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών

27 Μαΐου 2024
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑAΕY

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή

26 Απριλίου 2024
Δελτίο Τύπου

Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΣΠΕΝ

19 Απριλίου 2024
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Άμεση διερεύνηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων των Οριστικών Εκκαθαρίσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης

29 Μαρτίου 2024
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ελλειμματικότητα Λογαριασμών – Ο κρίσιμος ρόλος των Προμηθευτών – Eργαλεία είσπραξης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

20 Μαρτίου 2024
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Έλλειψη έγκυρων στοιχείων ΑΦΜ Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας

22 Φεβρουαρίου 2024
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Αντιμετώπιση ελλείμματος ΕΛΥΚΩ και απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων

31 Ιανουαρίου 2024